Ik twijfel, dus ik denk nog niet

Methodische twijfel De methodische of radicale twijfel leidt niet tot nieuwe inzichten. Descartes is de grondlegger van deze methode. Door aan alles radicaal te twijfelen zou zekere kennis vanaf de grond weer worden opgebouwd. De gespeelde twijfel bracht Descartes naar het kennen van het zelf, want er is een immers twijfelend iets, een ik, en … Read More

Dualisme als denkbeweging       

Denken brengt kan niet zonder dualisme. We ontwaren een begrip en van daaruit ontstaat vanzelf de tegenstelling. Deze tweedeling is een opmaat voor verder denken. Alleen gebeurt dat niet en houden we de begrippen voor echt bestaand. Hoe zit dat? Een toelichting naar aanleiding van een interessant blog bij Nader Inzien over de consequenties van … Read More

Het begripsonderzoek als filosofisch gesprek

Begrippen hebben een bepaalde betekenis. Als je zegt dat het regent, kom je er niet mee weg door te zeggen dat regen voor jou hetzelfde is als sneeuw. Een open deur natuurlijk, maar bij minder vanzelfsprekende begrippen liggen misverstanden al snel op de loer. Daarom heeft het zin om stil te staan bij de betekenis … Read More

Out of the box denken?

Out of the box denken? Als je er niet meer uitkomt, moet je ‘out of the box’ denken. Je hoort dit advies vaak tijdens een brainstorm die niet zo wil vlotten. Er zijn zelfs mensen die zichzelf out-of-the-box thinkers noemen. Zijn zij de Houdini’s van het denken? Waar hebben we het over? Wat doen zij? … Read More

Een filosofisch gesprek met Chat GPT

Is het mogelijk met Chat GPT een filosofisch gesprek te voeren? Lees en oordeel zelf. Ik nam de proef op de som en ging met Chat GPT in gesprek over vriendschap. Ik: Zullen we een filosofische dialoog over vriendschap voeren? Jij bent filosoof A en doet een bewering over vriendschap. Je wacht op mijn reactie. … Read More

Schoon luisteren bij de kerstdis

De feestdagen zijn een mooie tijd om samen door te brengen met geliefden en familie. Tegelijk kan het soms ook een opgaaf zijn doordat de gesprekken van de hak op de tak gaan, door elkaar lopen en aan de oppervlakte blijven. Verzucht je na afloop soms wel eens met wie je nu echt hebt gesproken? … Read More

Het voordeel van de twijfel

Waarom een echte leider een twijfelaar is. In lijstjes met essentiële eigenschappen van leiders of managers heb ik nog nooit aangetroffen dat ze weten te twijfelen. Afgaande op de lijstjes – en dat zijn er heel wat, lijkt twijfelen ongeveer wel het ergste wat een leider kan doen. Want volgens die lijstjes moet een leider … Read More

Filosofisch practicus? Wat is dat nu weer?

Filosofisch practicus. Een nogal plechtig aandoende term die waarschijnlijk doet denken aan een praktisch filosoof en dat is terecht. Maar waarom dan dat onderscheid? Een praktisch filosoof vinden sommigen sowieso een contradictio in terminis. Enige uitleg over wat een filosofisch practicus is en doet, kan dus geen kwaad. Al hoop en verwacht ik wel, dat … Read More

Denkplezier

Wat leveren filosofische gesprekken je nu eigenlijk op? Naast nieuwe inzichten over je concrete probleem, doorbreek je vastgelopen denkpatronen, leer je een filosofische denkhouding aan, verruim je de grenzen van je denken. Allemaal verschillende bewoordingen van collega’s en mezelf die min of meer hetzelfde uitdrukken. De grootste winst wordt helemaal niet genoemd. Plezier. Voor bijna … Read More

Wat woorden zeggen

In onze alledaagse gesprekken vloeien de woorden meestal moeiteloos uit onze mond. Ze drukken in samenhang uit wat we willen overbrengen, min of meer, maar toch behoorlijk precies. Over een gevoelig of moeilijk onderwerp vertragen we, zoeken we echt woorden, moeten we ze eerst proeven of ze ons juist verwoorden. In enthousiasme of bij een … Read More