Individuele Cursus Praktische Filosofie

Ontdek de filosoof in jezelf

Ontwikkel je persoonlijke filosofie voor meer zelfkennis. Leer de essentiële filosofische vaardigheden: kritisch denken, zuiver redeneren, nauwgezet luisteren en goede vragen stellen. Unieke opzet op sfeervolle locatie in centrum Utrecht.

Zelf kunnen filosoferen is van grote waarde. Want daarmee verkrijg je zelfkennis, een scherpe blik en een open houding met als resultaat meer vrijheid en autonomie. Weten wie je bent, waar je voor staat en wat je te doen staat. Of dat nu in de privésfeer is of op het werk. Bovendien maakt een filosofische levenshouding je vaak ook gelukkiger.

In deze cursus praktische filosofie leer je zelf filosoferen. Je maakt je de essentiële vaardigheden eigen, zoals kritisch denken, zuiver redeneren, nauwgezet luisteren en goede vragen stellen. Je leert een open filosofische houding aan te nemen. Dat is misschien wel de grootste verworvenheid. Dat doe je door je eigen filosofische perspectieven te onderzoeken in een reeks individuele gesprekken. Theorie en praktijk wisselen zich hierin af. Na afloop heb je je eigen filosofische bril fijngeslepen en kan je daar zelfstandig mee verder.

In gesprek gaan is de sleutel, want filosofie is veel meer dan het bestuderen van oude filosofen. Het zelf kunnen filosoferen, zelf kunnen onderzoeken wat werkelijk van waarde is, vormt de kern. Socrates zei het al, “het niet onderzochte leven is het niet waard geleefd te worden”.

Als dit je aanspreekt en je meer wil weten, maak dan een afspraak om kennis te maken. Dan nemen we de tijd om mijn aanbod en jouw specifieke behoeften en verwachtingen te bespreken. De cursus praktische filosofie is individueel, dus er is veel ruimte voor maatwerk.

Het kennismakingsgesprek is gratis en verplicht tot niets. Met onderstaande knop kan je een afspraak inplannen.

Ontdek de filosoof in jezelf

Eigenlijk is het veel meer dan een cursus praktische filosofie, want het is in hoge mate een filosofisch zelfonderzoek. Je gaat namelijk filosofisch reflecteren op je wereldbeeld en hoe je gebruikelijk denkt. Je gaat opschonen, bijstellen en verdiepen. Zo ontwikkel je je persoonlijke filosofie.

In de loop van je leven heb je een heel denkraam opgebouwd. Opvattingen, waarden en overtuigingen die gebruikelijk zijn in je omgeving, onze cultuur en die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding. Al doende heb je bewust of onbewust ondervonden ‘wat voor jou werkt’.

Zonder filosofische reflectie mag dat denkraam nog geen filosofie heten. Daarvoor moet je die opvattingen, waarden en overtuigingen eerst filosofisch onderzoeken waardoor je delen zal bijstellen, afwijzen en verdiepen. Je vormt er een geheel van dat dan pas echt van jou is.

Kortom, je ontwikkelt een persoonlijke filosofie, jouw kijk op de wereld inclusief je zelfbeeld en wat echt van waarde is.

Leerdoelen Cursus praktische filosofie

Zelf filosoferen vraagt allereerst om een onderzoekende, open houding en een aantal vaardigheden: de filosofische ’toolkit’. In de gesprekken ga je de filosofische houding en de toolkit ontwikkelen:

 • De filosofische houding. Een onderzoekende, open houding waarmee je zelfs in alledaagse kwesties een filosofische laag weet aan te boren. Tijdens de cursus leer je in meer detail wat de filosofische houding is, wat de waarde er van is en ook wat er zo moeilijk aan is.
 • Zuiver redeneren. Op basis van goede argumenten een redenering weten op te bouwen.
 • Kritisch denken. De kunst van het denken van anderen en van jezelf kritisch en constructief te bevragen. Denkfouten en drogredenen herkennen.
 • Zuiver luisteren. De letterlijke tekst ontvangen zonder die te interpreteren. Zonder het door te hebben doen we meestal veel meer dan alleen luisteren. Zuiver luisteren vergroot de kwaliteit van al je gesprekken.
 • Goede vragen stellen. Waneer je bovenstaande vaardigheden beheerst, zal het stellen van goede vragen je beter afgaan. Dat zal je gedurende de cursus ervaren.

Wat de waarde van deze cursus is

 • Een eigen persoonlijke filosofie geeft richting aan je leven. Het werkt als een kompas. Je weet veel beter waar je voor staat, wie je bent en wat te doen. Dat geeft vrijheid en autonomie en maakt je daaardoor waarschijnlijk ook gelukkiger.
 • De open, onderzoekende houding stemt je milder naar jezelf en de ander.
 • Vanuit de filosofische houding blijf je je filosofie ontwikkelen. Je maakt dus een blijvende verandering door.
 • De filosofische ’toolkit’ maakt je een scherpere, creatievere denker. Je bent in staat buiten de gebaande paden te treden.

Hoe de cursus praktische filosofie in zijn werk gaat

De vorm is eenvoudig maar effectief. We gaan één op één een serie van zes filosofische gesprekken voeren. Dat kan over een kwestie zijn die je bezighoudt of een vraag die je hebt. Dat is een mooi ‘aangrijppunt’, want iets wat je bezighoudt motiveert. Maar het hoeft niet. Dan begin ik gewoon. Hoe dan ook, we gaan in gesprek en we gaan meteen filosoferen.

Tijdens de gesprekken licht ik ook de onderliggende theorieën toe en geef tussendoor opdrachten om daarmee te oefenen en vervolgen we het gesprek. Zo breng je de theorie gelijk in de praktijk. maak je kennis met de theorie en ga je daar gelijk mee aan de slag. Oefening baart kunst.

Aan het eind van elk gesprek geef ik huiswerk over de filosofische ’toolkit’ om daar mee te oefenen. Ook krijg je een filosofische vraag mee op basis van het gevoerde gesprek, zodat je daar thuis zelfstandig mee aan de slag kan.

Voor we beginnen maken we altijd kennis. In een kennismakingsgesprek gaan we dieper op mijn werkwijze in en bespreken we je verwachtingen en behoeften. Er is veel ruimte voor maatwerk. Na afloop besluit je of je de cursus wil gaan volgen.

Maatwerk

De individuele cursus praktische filosofie heeft een unieke vorm van verdiepende gesprekken op individuele basis waarin je al doende je persoonlijke filosofie ontwikkelt en de benodigde vaardigheden opdoet.

Hierdoor is het altijd maatwerk. In het kennismakingsgesprek bespreken we je behoeften en nemen dat mee in het verdere traject.

Opzet van de cursus

 • 6 Individuele gesprekken van 60 minuten
 • Ontwikkelen van een persoonlijke eigen filosofie
 • Ontwikkelen van een filosofische houding
 • Opdoen van filosofische vaardigheden:
  • Schoon luisteren
  • Kritisch denken
  • Zuiver redeneren
  • Kunst van het vragen stellen

Investering

De investering bedraagt 540 Euro inclusief 21% BTW.

De eerste kennismaking

Mijn naam is Ernst Meijer. Ik heb een achtergrond in filosofie en natuurkunde en een loopbaan in advieswerk en leiding doorlopen. Daarin heb ik ervaren dat de tijd nemen voor reflectie en uiteindelijk tot betere resultaten leidt dan direct te grijpen naar een plan van aanpak. Dat werkt overigens alleen als je het eigen weten opschort, oprecht luistert naar de ander en doorvraagt.  

Tijdens mijn studie filosofie aan de Universiteit Utrecht viel het mij op dat de academische filosofie wel heel specialistisch is geworden. En daarmee steeds meer los is komen te staan van onze dagelijkse praktijk. Het was juist mijn vurige wens om filosofie in de praktijk te brengen. Om de slag naar de praktijk te maken heb ik de beroepsopleiding “Filosofisch Practicus” bij de ISVW gevolgd.

Met mijn filosofische praktijk wil ik de filosofie terugbrengen naar haar oorsprong zoals die in het oude Griekenland werd beoefend. Praktisch en geheel in dienst van ons leven. Voor mensen met echte vragen en problemen. In mijn optiek zijn de grote maatschappelijke problemen en veel persoonlijke kwesties te herleiden tot de huidige tijdsgeest. Een tijdsgeest die zich kenmerkt door het nastreven van efficiëntie en zo snel mogelijk oplossingen zien te vinden. Terwijl we juist veel meer gebaat zijn bij een filosofische denkhouding met ruimte voor reflectie en pas op de plaats. Dat is mijn stellige overtuiging.

Filosofische praktijk Kom Denken

De filosofische gesprekken vinden plaats in de filosofische praktijk op de Lange Nieuwstraat 70 in Utrecht, een sfeervolle locatie in hartje centrum. Op verzoek kunnen gesprekken ook elders plaatsvinden of online.

Filosofische praktijk Kom Denken bestaat sinds 2018. Naast individuele filosofische coaching verzorgt Filosofische praktijk Kom Denken workshops, cursussen, socratische groepsgesprekken en trainingen, zowel voor particulieren als organisaties. Aangesloten bij de beroepsverenigingen Gilde van Filosofisch Practici en de Vereniging voor Filosofische Praktijk.

Wat bezoekers zeggen

Ken uzelve! “Gnothi Seauton”

Levensvragen zijn filosofische vragen. Iedereen maakt wel eens mee dat je bij wezenlijke vragen of levensgebeurtenissen er niet meer goed uit komt. Je antwoorden blijven onbevredigend of je komt maar niet tot een besluit. Dat is niet zo gek, want voor dat soort vragen bestaan geen definitieve antwoorden maar is een beter begrip nodig van wie je bent, wat je voelt en hoe je denkt.

Onze gebruikelijke manier van denken bepaalt hoe we handelen. Als je ergens niet uitkomt is het nodig een nieuw perspectief te vinden. Filosofie biedt daarbij de helpende hand.

Het opschrift op het orakel van Delphi en de lijfspreuk van Socrates “Ken uzelve” is nog steeds even toepasselijk als 2500 jaar geleden.

Contact

Wil je nog iets meer weten voor je besluit? Bel me of stuur me een email en je krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Telefoon: 06 22903393
Email: ernst@komdenken.nl

Filosofische praktijk Kom Denken

Ernst Meijer
Lange Nieuwstraat 70
3512 PL Utrecht

KvK 71722718
BTW NL002010506B93
NL25 ASNB 8821 1399 72