06 2290 3393
ernst@komdenken.nl

Filosofische Praktijk
Kom Denken

Ernst Meijer


In Filosofische Praktijk Kom Denken ontwikkel je een filosofische denkhouding: een krachtige manier om je eigen denken onder de loep te nemen en te bevrijden van vaste patronen en verborgen overtuigingen. We doen dit door samen filosofische gesprekken te voeren over een onderwerp of vraagstuk dat je erg bezighoudt. Met een filosofische denkhouding kun je zelfstandig aan de slag met de vraag waarmee je binnen kwam én met al je toekomstige vragen. Dat is de blijvende winst van een serie filosofische gesprekken!

BOEK EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK
Filosofie werkt bevrijdend

Door het voeren van filosofische gesprekken leer je te reflecteren op je eigen denken. Je wordt je bewust van je wijze van denken. Daardoor wordt het denken helderder, constructiever en kritischer. Het piekeren wordt minder. Je gaat ervaren dat het je blik verruimt. Filosofisch denken geeft vrijheid!

Word vragend wijs

We zijn zo gewend bij een probleem meteen een oplossing te gaan zoeken. We draaien in cirkeltjes of vervallen in schijnoplossingen. Niet zelden is je probleem een denkprobleem!  Als je jezelf vragen blijft stellen, kom je verder. Door niet meteen naar een antwoord te grijpen en juist stil te staan bij de vraag, word je wijzer.

Kennismakingsgesprek

Nieuwsgierig? Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend en de beste manier om te ontdekken of filosofische gesprekken iets voor je kunnen betekenen. Een afspraak maken kan telefonisch, per e-mail of via onderstaand boekingsmenu.

Afspraak Maken

Filosofie in de praktijk

Je bent welkom om te komen denken!

Door het voeren van filosofische gesprekken maak je je een filosofische denkwijze eigen waarmee je zelfstandig aan de slag kunt met al je (levens)vragen. 

Over hart en hoofd
De weg tot je hart gaat via het hoofd. Levensvragen als “Wat wil ik bereiken in het leven?”, “Hoe heb ik daadwerkelijk lief?”, “Wat is nu echt van waarde?”, “Wat is het voortdurende gemis wat ik voel?” of “Wat wil ik met mijn werk bereiken?” gaan over wat het hart wil en waar het hoofd voor nodig is om richting en duiding aan te geven. Maar ook waar het hoofd zo in de weg kan zitten. Want het hoofd is heel goed in jezelf voor de gek houden. Mensen kunnen jarenlang met ijzeren zekerheden leven, terwijl er toch een gevoel van gemis knaagt. Anderen willen het graag over een andere boeg gooien en hun droom achterna gaan, maar blijven twijfelen of piekeren over het hoe. Nadenken over de belangrijke vragen van het leven is helemaal niet eenvoudig.

De helpende hand van filosofie
De filosofie kan je verder helpen, want levensvragen zijn bovenal filosofische vragen. Op een vraag verwachten we gewoonlijk een antwoord. Terwijl filosofische vragen en dus levensvragen veel meer een onderzoek van ons eigen denken behoeven. Hoe denken we over deze vragen? Welk patronen volgen we? Welke gevoelens, verlangens, waarden, vooronderstellingen en onuitgesproken overtuigingen spelen een rol en welke botsen met elkaar? Wat is nu precies de betekenis van de begrippen die we in ons denken hanteren? Dat allemaal onder de loep nemen, is filosofisch denken! Als je filosofisch denkt, reflecteer je op je eigen denken. De inzichten die je daarbij opdoet, werken bevrijdend en geven je vaak een andere kijk op het probleem. En tegelijk ontstaan er nieuwe vragen. Filosofie stopt nooit. Zo blijft filosofie je blikveld verruimen. Filosofie prikkelt om door te gaan, terwijl jezelf voor problemen stellen beknellend en remmend werkt. Iedereen kan leren filosoferen.

Het filosofische gesprek

In mijn praktijk voer je een serie filosofische gesprekken, waarin we samen reflecteren op je vraagstuk. In de gesprekken ga je zelf filosofisch aan de slag. Ik denk kritisch en opbouwend mee en stel prikkelende vragen. In de gesprekken verhelder je je eigen denken en doe je bevrijdende inzichten op. En je stuit op grenzen waar je het niet meer weet. Dan formuleren we samen een vraag die je als huiswerk meekrijgt. Het volgende gesprek start met het bespreken van je vraag. Zo bewandelen we samen een weg van vraag tot vraag waarin je een filosofische denkwijze aanleert waarmee je zelfstandig met je ingebrachte en alle toekomstige vragen aan de slag kunt!

Je bent welkom om te komen denken!

Tarieven

Voor particulieren

De tarieven voor particulieren zijn inkomensafhankelijk, zodat een serie filosofische gesprekken voor iedereen bereikbaar is. Een gesprek duurt 50 minuten. Het kennismakingsgesprek is gratis. De meeste cliënten bereiken goede resultaten in tien tot vijftien gesprekken.

Tarieven per sessie (incl. 21% BTW):

Bruto maandinkomenEuro
Minder dan 2000 40
2000 - 3000 60
3000 - 4000 80
4000 - 5000100
5000 - 7000130
Meer dan 7000170

Wie inkomen en kosten van levensonderhoud deelt met andere volwassenen gaat uit van het gemiddelde bruto inkomen. Wie geen vast maandinkomen heeft, of bijvoorbeeld een laag inkomen maar veel vermogen, leest de tabel in termen van levensstandaard.

Voor organisaties

Filosofische gesprekken zijn ook zeer geschikt voor individuele werknemers of voor teams.  Individueel leent deze gespreksvorm zich uitstekend voor vragen m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en senior/executive coaching.

Voor teams zijn filosofische gesprekken een mooie vorm om visie en strategie te ontwikkelen en bovenal het kritische denkvermogen binnen het team te versterken. De werkvorm is dan het Socratische gesprek.

Zowel voor individuele gesprekken als teamsessies wordt een offerte opgesteld met doelstelling en werkwijze, die in een eerste kennismakingsgesprek worden besproken.

Ernst Meijer

Ik ben Ernst Meijer (1967). Gedreven door het willen weten hoe het zit, heb ik natuurkunde en filosofie gestudeerd. Tijdens mijn studie filosofie aan de Universiteit Utrecht viel het mij op dat de academische filosofie wel heel specialistisch is geworden. En daarmee steeds meer los is komen te staan van onze dagelijkse praktijk. Het was juist mijn vurige wens om filosofie in de praktijk te brengen! Om de slag naar de praktijk te maken heb ik de beroepsopleiding “Filosofisch Practicus” bij de ISVW gevolgd.

Met mijn filosofische praktijk wil ik de filosofie terugbrengen naar haar oorsprong zoals die in het oude Griekenland werd beoefend. Praktisch en geheel in dienst van ons leven. Voor mensen met echte vragen en problemen. In mijn optiek zijn de grote maatschappelijke problemen en veel persoonlijke kwesties te herleiden tot de huidige tijdsgeest. Een tijdsgeest die zich kenmerkt door het nastreven van efficiëntie en zo snel mogelijk oplossingen zien te vinden. Terwijl we juist veel meer gebaat zijn bij een filosofische denkhouding met ruimte voor reflectie en pas op de plaats. Dat is mijn stellige overtuiging.

Wat bezoekers zeggen

Wat ik vooral erg fijn vond aan de gesprekken, dat ze me wegleiden van de gesleten paden die mijn gedachten in de loop van mijn leven gemaakt hebben. Gedachten die waarheden geworden zijn, zijn afgestoft en onder de loep genomen. En dat levert in mijn geval een scala aan nieuwe denkmogelijkheden. Ik kon met minder emotie en minder streng naar mezelf kijken, het was oordeel vrij . De eindvraag was een verrassing die alles rondmaakte en waar ik nog regelmatig over nadenk.

Mirjam, 51, projectmanager
Ik heb de serie gesprekken erg plezierig en als onderzoekend ervaren. Het is bijzonder leuk om begeleid te worden bij het zoeken naar antwoorden bij vragen die me al lange tijd bezighouden. De relatie tussen mijzelf en de omgeving vormt daarbij de kern. Ik heb meer inzicht gekregen in wat mij nu beweegt, zoals het duiden van mezelf in contact met anderen; het zoeken naar wat ‘mezelf’ is in relatie met anderen en de rol van waardering daarbij. Het ontdekken is niet ten einde nu onze serie gesprekken is afgelopen, maar zal altijd doorgaan. Dat is ook het mooie van het leven. 
Martin, 54, docent

Ernst heeft me geholpen mijzelf nog beter te leren kennen, om daarmee beter te zien welke behoeften er voor mij toe doen. Door goede vragen te stellen, op een prettige en waardevrije manier, maakte ik kennis met een andere manier van denken die tot waardevolle inzichten heeft geleid.

Fred, 48, gezondheidswetenschapper

Leerzame gesprekken waar ik altijd energie van kreeg. De gesprekken kregen een toffe dynamiek door alles wat ik zelf zei kritisch aan betekenis en logica werd getoetst en ik samen met Ernst werkte aan denkstappen om verder te komen. Ik heb het idee dat daardoor de ideeën die het opleverde ook goed en echt zijn.

Erik, 30, communicatie-adviseur

Ernst schept een ontspannen en veilige sfeer wat fijn praat. De filosofische manier van kijken naar mijn vragen gaven me eye-openers. Ik ging heel anders kijken naar de dingen die ik zelf zo vastgezet had in mijn hoofd. Ik leerde de betekenis van de door mij gezegde dingen. Ik zag mijn eigen rol en gedrag beter. Dat gaf me rust en opluchting en ruimte om opnieuw verder te kijken. Ik kon verwerken. Dat de gesprekken zo effectief zouden werken had ik van te voren niet gedacht.

Angeliek, 56

Als ingenieur houd ik wel van een potje nadenken, maar ik was ook wat bezorgd of filosoferen me nu echt verder zou gaan helpen. Aandacht voor het gevoel vind ik zelf ook erg belangrijk.
Ik was heel blij verrast, omdat er in de gesprekken aandacht was voor beiden. Zaken werden duidelijker, formuleringen steeds helderder en preciezer, én alle gevoelens die we tegenkwamen werden niet weg-geanalyseerd, maar geëerd.
Ernst brengt een bepaalde kwaliteit aandacht en nieuwsgierigheid in, die ik als zeer ondersteunend heb ervaren.

Saskia, coach en trainer

Door de gesprekken zag ik welke thema’s bepalend zijn voor mijn manier van denken en handelen. Hierdoor ontstond ruimte om daar eens van af te wijken en bewust een andere weg in te slaan

Margot, 53, woonbegeleider

Ernst doet wat hij belooft:
Je komt een uurtje bij hem zitten praten en doordat hij scherpzinnig en waardevrij in het gesprek staat, laat hij je vrijer, dus beter, denken
Het is alsof je gedachten even vrij kunnen ademhalen en daardoor kom je op nieuwe manieren van kijken.
Ik heb de gesprekken als heel prettig en opbouwend ervaren.

Martje, 69

Veelgestelde vragen

Bij kennismaking en tijdens de daarop volgende gesprekken hebben mijn bezoekers veel vragen over de methode. De meest voorkomende vragen heb ik hieronder samengevat. Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust en stuur me een e-mail. Of maak gebruik van de mogelijkheid van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Is het voor deze gesprekken van belang dat je al thuis bent in de filosofie?

Nee, dat is helemaal niet nodig. Het gaat er juist om dat je zelf met je vragen aan de slag gaat. Door erover te denken, word je vaardiger in het filosofische handwerk: het eigen denken onderzoeken, correct redeneren en begrippen analyseren. Natuurlijk zijn veel van de vragen die we ons stellen in de gesprekken al eens door een groot filosoof behandeld, maar de inzichten die je door zelf te denken opdoet, beklijven veel beter dan ze trachten uit boeken te halen.

Zijn filosofische gesprekken niet heel moeilijk?

Ja, dat zijn ze zeker. Maar ze zijn ook heel leuk en interessant! Naar mate je bedrevener raakt in deze gespreksvoering, zal je merken dat de moeilijkheid ervan juist de gesprekken zo aantrekkelijk maakt. Als je je misschien ook afvraagt of filosofisch denken té moeilijk kan zijn, dan is het antwoord ondubbelzinnig nee! Het is een manier van denken en niet een niveau van denken. Iedereen kan zijn verstand gebruiken, ook op filosofische wijze.

Ik kwam toch met een probleem? Word ik daar niet mee geholpen dan?

We zijn vaak zo oplossingsgericht, dat we onvoldoende stilstaan bij wat nu precies het probleem is. Daardoor lopen we gevaar schijnoplossingen te verzinnen. Het doel van deze gesprekken is je niet te helpen met het probleem, maar je te ondersteunen in het denken over dat probleem. Natuurlijk krijg je daardoor nieuwe invalshoeken en inzichten die je met je oorspronkelijke probleem verder kunnen helpen. Misschien verdwijnt het probleem wel door er anders over te denken. Of helpen de verkregen inzichten je probleem buiten de gesprekken op te lossen. We beschouwen dat als bijvangst. Het doel is namelijk het verkrijgen van een filosofische denkhouding.

Wat is het verschil met coaching?

Er zijn zoveel verschillende vormen van coaching dat deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is. Over het algemeen wil je met coaching werken aan een oplossing van je probleem, terwijl we ons hier een filosofische denkhouding tot doel stellen. Misschien mag je de filosofische gespreksvoering wel denk-coaching noemen, waarbij je ingebrachte probleem de materie is die we gebruiken.

Contact

Wil je meer weten over de werkwijze of heb je een andere vraag, voel je vrij om contact met me op te nemen. 

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis, vrijblijvend en de beste manier om te ontdekken wat een serie filosofische gesprekken voor je kan betekenen. Bel of e-mail me voor een eerste afspraak. Of boek meteen: kennismaken.

De gesprekken vinden plaats in in het centrum van Utrecht op 10 minuten lopen van Utrecht Centraal. Parkeergelegenheid om de hoek. Op verzoek zijn gesprekken zijn ook online mogelijk. 

Voor organisaties is het mogelijk in-company sessies te verzorgen.

Contactgegevens

Adres:       

   St Jacobsstraat 123, 3511 BP Utrecht

Telefoon:      

06 2290 3393

E-mail:         
KvK:             

71722718

Volgen: