Organisaties

Filosofie brengt je organisatie verder

Als leidinggevende of bestuurder ben je erop gebrand het verschil maken. Je wil dat je organisatie echt bijdraagt en ertoe doet. De wereld wordt steeds complexer en de problemen urgenter. Werkprocessen, bureaucratie en verschillende belangen lijken de boventoon te voeren. Hoe zorg jij dat je organisatie met de juiste dingen bezig is en het doel voor ogen houdt?

Je werkt met een zelfstandig en professioneel team. Uiteindelijk ben jij voor hen toch de beslisser en de inspirator. Jij hebt de eindverantwoordelijkheid. Maar hoe hou jij jezelf scherp? Hoe ontworstel jij van het gedoe, hou je iedereen betrokken en hou je het doel in zicht?

Filosofisch Consult

Organisatievraagstukken, zeker de complexe, zijn gebaat bij een filosofisch onderzoek. Beter begrip van wat er speelt, hoe iedereen tegen de kwestie aankijkt en hoe er anders overgedacht kan worden. In een filosofisch consult wordt een je eigen denken over een concreet vraagstuk stevig bevraagd. De filosofische benadering is onconventioneel en verfrissend. Bovendien bied ik als ervaren denker de onbevangen blik van buiten.

Duur: 1,5 uur,

De sessies kunnen naar voorkeur gehouden worden in de praktijk, online of in-company.

Filosofische Executive Serie

Ga het denkavontuur aan. Een serie filosofische gesprekken op het scherpst van de snede over de concrete kwesties die jou bezig houden.  Breek uit je denkkaders en kom tot een veel dieper begrip van wie je bent, waar je voor staat en wat je te doen staan. De basis voor authentiek en effectief leiderschap. Aan het eind ben je in staat zelfstandig de filosofische werkwijze toe te passen op de complexe organisatievraagstukken en je eigen handelen. Voor bestuurders, leidinggevenden en senior professionals.

  • Kennismakingsgesprek van 30 minuten
  • Zes filosofische gesprekken van 1 uur
  • Reflectiegesprek na een half jaar van 1 uur

De sessies kunnen naar voorkeur gehouden worden in de praktijk, online of in-company.

Socratische gesprekken en workshops

Samenwerkingsvraagstukken zijn het beste gebaat bij betrokken inbreng van je team. Met socratische gesprekken en workshop mobiliseren we de in de groep aanwezige wijsheid. Een dieper besef van wat de gezamenlijke opgave is, hoe je als individu bijdraagt aan het team en hoe je een open, effectieve omgang met elkaar bevordert. De wijze van luisteren en vragenstellen, gezamenlijk onderzoeken is een ervaring met blijvend positief effect.

Voorafgaand stellen we in een kennismakingsgesprek de behoefte en beoogd effect vast waarna ik een aanbod op maat doe. Dat kan ook een combinatie van groeps- en individuele gesprekken inhouden.

Kijk ook eens bij mijn andere aanbod voor inspiratie:

Locatie: in-company

Maak een afspraak om vrijblijvend kennis te maken en de behoeften door te spreken. Of neem contact met me op voor meer informatie of een offerteaanvraag.