Organisaties

Filosofie voor organisaties en professionals

Als professionals, leidinggevende of bestuurder zijn we bijzonder bedreven in probleemoplossend denken. Tegelijk ervaren we niet zelden dat we opgeslokt worden door het ‘gedoe’ op het werk. Bureaucratie, werkdruk, te veel vergaderen en te weinig bezig met de kern waar het volgens hun om draait. Met verlies aan werkplezier en focus tot gevolg.

De huidige manier van denken schiet dan te kort en vervallen we in steeds dezelfde schijnoplossingen. Nog voor het probleem begrepen is, is er al een plan van aanpak:

  • We gaan vanaf nu ‘agile’ werken om budgetoverschrijdingen te voorkomen.
  • Medewerkers krijgen een cursus timemanagement aanboden, want de werkdruk is zo hoog.
  • Weer een nieuwe sales-training, maar hoe zit het met oprechte interesse in de klantvraag?

Filosofie biedt een waardevolle aanvulling op het alom aanwezige probleemoplossende, instrumentele denken. Filosofie is beschouwend, kritisch en dwingt de huidige manier van denken uit de vastgeroeste paden. Met nieuwe perspectieven en inzichten als resultaat. Mensen die met mij gewerkt hebben, zeggen dat ze de beschouwende manier blijven toepassen. Ze zijn zich bewuster van hun eigen denken, luisteren en spreken nauwgezetter en dat maakt ze effectiever.

Professionals die filosofie weten toe te passen in hun werk, zijn betere probleemoplossers want ze waken ervoor dat ze niet in schijnoplossingen vervallen. Ook zijn ze beter in staat tot zelfonderzoek en kunnen daarom hun persoonlijke doelen met die van hun organisatie verbinden. Teams en organisaties weten gezonde twijfel toe te laten en bevragen elkaar, krijgen meer en meer een gemeenschappelijke taal en werken daardoor beter samen.

Filosofische Serie Gesprekken

Ga het denkavontuur aan. Een serie filosofische gesprekken op het scherpst van de snede over de concrete kwesties die jou bezig houden.  Breek uit je denkkaders en kom tot een veel dieper begrip van wie je bent, waar je voor staat en wat je te doen staan. De basis voor authentiek en effectief leiderschap. Aan het eind ben je in staat zelfstandig de filosofische werkwijze toe te passen op de complexe organisatievraagstukken en je eigen handelen. Voor bestuurders, leidinggevenden en senior professionals.

  • Kennismakingsgesprek van 30 minuten
  • Vijf filosofische gesprekken van 1 uur
  • Reflectiegesprek na een half jaar tot een jaar van 1 uur

De sessies kunnen naar voorkeur gehouden worden in de praktijk, online of in-company.

De ervaring leert dat met vijf gesprekken mooie resultaten geboekt kunnen worden. Voor de een is dat voldoende, voor de ander smaakt het naar meer. Dan zetten we de gesprekken natuurlijk voort.

Het is overigens altijd mogelijk losse gesprekken te boeken.

Filosofisch Consult

In een filosofisch consult staat het vraagstuk dat je inbrengt centraal. Dat kan bijvoorbeeld een organisatievraagstuk zijn, een complex besluit dat genomen moet worden of meer een persoonlijke vraag in relatie tot het werk. De opbrengst bestaat uit een concreet antwoord of, al naar gelang de complexiteit, een denkrichting die je daarna zelfstandig kan uitwerken.

In het consult denk ik actief mee en zet volop mijn ervaring als filosofische denker in met het voordeel van de onbevangen blik van buiten. Het consult is dus een denkonderzoek om nieuwe inzichten en perspectieven te vinden waarmee daarna zelfstandig verder gegaan kan worden.

Een filosofische consult kan meteen geboekt worden zonder overleg vooraf. Is er wel behoefte aan een kennismaking of kort overleg vooraf, dan kan dat natuurlijk.

Duur: 1,5 uur,

De sessies kunnen naar voorkeur gehouden worden in de praktijk, online of in-company.

Socratische gesprekken en workshops

Samenwerkingsvraagstukken zijn het beste gebaat bij betrokken inbreng van je team. Met socratische gesprekken en workshop mobiliseren we de in de groep aanwezige wijsheid. Een dieper besef van wat de gezamenlijke opgave is, hoe je als individu bijdraagt aan het team en hoe je een open, effectieve omgang met elkaar bevordert. De wijze van luisteren en vragenstellen, gezamenlijk onderzoeken is een ervaring met blijvend positief effect.

Voorafgaand stellen we in een kennismakingsgesprek de behoefte en beoogd effect vast waarna ik een aanbod op maat doe. Dat kan ook een combinatie van groeps- en individuele gesprekken inhouden.

Kijk ook eens bij mijn andere aanbod voor inspiratie:

Locatie: in-company

Maak een afspraak om vrijblijvend kennis te maken en de behoeften door te spreken. Of neem contact met me op voor meer informatie of een offerteaanvraag.