Voor de frisse blik van buiten. Scherpe vragen in een sfeer van vertrouwen

Ernst Meijer

filosoof, filosofisch practicus

Ik heb een achtergrond in filosofie en natuurkunde met een loopbaan in advieswerk en leiding geven. Daarin heb ik ervaren dat de tijd nemen voor analytisch en kritisch denken tot betere resultaten leidt dan direct te grijpen naar een plan van aanpak. Dat werkt overigens alleen als je het eigen weten opschort, oprecht luistert naar de ander en door vraagt.  

Tijdens mijn studie filosofie aan de Universiteit Utrecht viel het mij op dat de academische filosofie wel heel specialistisch is geworden. En daarmee steeds meer los is komen te staan van onze dagelijkse praktijk. Het was juist mijn vurige wens om filosofie in de praktijk te brengen! Om de slag naar de praktijk te maken heb ik de beroepsopleiding “Filosofisch Practicus” bij de ISVW gevolgd.

Met mijn filosofische praktijk wil ik de filosofie terugbrengen naar haar oorsprong zoals die in het oude Griekenland werd beoefend. Praktisch en geheel in dienst van ons leven. Voor mensen met echte vragen en problemen. In mijn optiek zijn de grote maatschappelijke problemen en veel persoonlijke kwesties te herleiden tot de huidige tijdsgeest. Een tijdsgeest die zich kenmerkt door het nastreven van efficiëntie en zo snel mogelijk oplossingen zien te vinden. Terwijl we juist veel meer gebaat zijn bij een filosofische denkhouding met ruimte voor reflectie en pas op de plaats. Dat is mijn stellige overtuiging.

Ik maak graag kennis met je. Gratis en vrijblijvend. Je kan zelf een afspraak boeken met deze knop.

Mijn werkwijze

filosofisch practicus

Mijn werkwijze is erop gericht de cliënt, de bezoeker van mijn praktijk echt aan het denken zetten. Wat we gewoonlijk voor denken houden mag in strikte zin geen denken heten. Het bestaat vooral uit het herhalen van gedachten. Het herhalen houdt in dat we onze eigen gedachten impliciet voor waar houden. We bevragen die niet. Echt denken daarentegen bevraagt en onderzoekt onze gedachten, zodanig dat er nieuwe gedachten ontspringen, een andere kijk op de zaak ontstaat en een beter begrip van wat er speelt.

De bezoeker echt aan het denken zetten doe ik door in gesprek te gaan over de kwestie die speelt. Dat kan iets zijn in de persoonlijke levenssfeer, over werk, studie, liefde, verdriet of relaties of iets in de organisatie, over samenwerking, werkdruk, werksfeer, commerciële of strategische vraagstukken. Ter illustratie, want er is geen beperking in de mogelijke thema’s, zolang het de bezoeker maar bezighoudt. Tijdens het gesprek stel ik vragen om de bezoeker aan het denken zetten. De methode die ik daarbij hanteer is socratisch in zoverre dat steeds de grenzen van het weten worden opgezocht. Kenmerkend is echter de nadruk op hegeliaanse dialectiek. Met veel ruimte voor begripsonderzoek wordt het huidige denken van de bezoeker onder druk gezet om daaruit een nieuwe manier van denken te laten ontspringen. Daarmee is de kwestie van de bezoeker ook geholpen, ook waren we alleen gericht op het denken en niet bezig met een oplossing voor een probleem.

De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Harm van der Gaag, waarmee ik samenwerk in de Utrechtse praktijk. Harm van der Gaag doceert de methode bij de beroepsopleiding Filosofisch Practicus bij de ISVW. Mijn persoonlijke aanpak borduurt daarop voort waarbij ik ook put uit het pragmatisme, met name die van Charles S. Peirce waarin denken en handelen verenigd zijn. Ik zie dat als een waardevolle aanvulling op Socrates en Hegel die goed past het praktische karakter deze methode. Momenteel werk ik dat uit in een aantal artikelen.

Meer lezen over de werkwijze van de filosofisch practicus

Of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvende kennismaking. Dan gaan we in gesprek.