Filosofisch stemadvies

Op 23 mei mogen we naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Een keuze maken valt nog niet mee. Het NRC van afgelopen zaterdag kwam ons te hulp met zeven verschillende stemadviezen. Die van Kiza Magendane viel me op: “Zoek het antwoord, niet de oplossing.” Hij verwijst naar de Franse filosoof Bertrand Vergely die stelt dat “een oplossing een technisch middel is, bedoeld om problemen op te lossen. Een antwoord daarentegen, inspireert ons bestaan”.

Inderdaad grossiert de EU in technische oplossingen. Aan problemen ook geen gebrek. Klimaatverandering, massale afname van biodiversiteit, immigratie, de geopolitiek van Rusland, China en de VS, geven weinig ruimte om achterover te leunen. Maar ja, oplossingen zijn bijna altijd deeloplossingen, schieten daarom meestal tekort en hebben bijna altijd onverwachte negatieve neveneffecten. Juist dat levert een kaartenhuis aan technische oplossingen, want elke oplossing roept weer nieuwe problemen op.

Een antwoord is ook niet zomaar gevonden. Filosofen zijn vooral geïnteresseerd in de vraag zelf. Is dat niet een beter startpunt? Waar wil jij dat Europa voor staat? Alleen al jezelf die vraag stellen helpt je meer dan elke stemwijzer. Want een stemwijzer geeft ook weer een technische oplossing zonder antwoord.

Veel wijsheid bij het stemmen!