Waar het filosofische gesprek over gaat

Het vinden van de smalle doorgang in het denken

Als een kwestie of lastig probleem je al een tijdje bezighoudt, kan het denken erover vervallen in piekeren, in cirkeltjes blijven draaien of herhaald op hetzelfde dilemma stuiten. Je zit dus vast. Wat nu? Het filosofische gesprek biedt uitkomst. Diep in je denken over het probleem ligt een blokkade verborgen die je met filosofische gesprekken opspoort en doorbreekt. Hoe werkt dat?

Ogenschijnlijk is je probleem meestal bedrieglijk eenvoudig. Ben je bijvoorbeeld ontevreden over je werk of relatie? Dan zoek je toch een andere baan of verbreek je de relatie? Maar zo simpel is dat kennelijk niet. Alleen al dat je niet tot actie overgaat, toont dat er meer aan de hand is. Meer denkwerk is nodig. De verdiepende/onderliggende vraag zou dan kunnen gaan over wat je in werk of relatie zoekt, wat daarin van waarde is. Met enige zelfkennis lukt je het wel om antwoord daarop te geven en waarschijnlijk heb je dat al eens geprobeerd. Misschien heb je al eens een coach in de hand genomen, maar ben je er nog steeds niet uit.  

In de filosofische gesprekken zoeken we juist niet naar de oplossing van het probleem, maar nemen we het denken erover stevig onder handen. We leggen een weg af van vraag naar vraag tot daar waar je het niet meer weet. Dat is geen gemakkelijke route om af te leggen! Antelope Canyon, hierboven afgebeeld en gebruikt als banner op mijn website, is een zeer nauwe, kronkelige canyon in Arizona en symboliseert hier die route. Aan het eind gloort het daglicht dat staat voor het doorbreken van de blokkade in het denken. De filosofische gesprekken brengen je door de smalle doorgang in het denken naar die blokkade.

De route en de blokkade kent niemand, ook jij zelf niet. De richting is alleen te vinden door steeds te zoeken naar het niet weten. Eenmaal gestuit op de blokkade blijven we daar volhardend denken tot een nieuw inzicht ontstaat. Dat inzicht gaat vaak gepaard met een ervaring van bevrijding. Dat is het ook, een bevrijding in het denken. Je kwestie komt in een nieuw daglicht te staan! Er is ruimte om verder te gaan. Je ziet je kwestie niet langer als een probleem.

Er is meer bereikt. Je bent je bewust van de route die je hebt afgelegd om je kwestie te verhelderen. Dat is een ervaring die je bij blijft. Het inzicht op een dieper niveau is dat lastige kwesties en problemen samenhangen met een blokkade in je eigen denken. En dat je die zelf kan opsporen door filosofisch denken, waar je nu volop ervaring mee hebt.