F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Bij kennismaking en tijdens de daarop volgende gesprekken hebben mijn bezoekers veel vragen over de methode. De meest voorkomende vragen heb ik hieronder samengevat. Staat je vraag er niet bij? Stel hem gerust. Of maak gebruik van de mogelijkheid van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Is het voor deze gesprekken van belang dat je al thuis bent in de filosofie?

Nee, dat is helemaal niet nodig. Het gaat er juist om dat je zelf met je vragen aan de slag gaat. Door erover te denken, word je vaardiger in het filosofische handwerk: het eigen denken onderzoeken, correct redeneren en begrippen analyseren. Natuurlijk zijn veel van de vragen die we ons stellen in de gesprekken al eens door een groot filosoof behandeld, maar de inzichten die je door zelf te denken opdoet, beklijven veel beter dan ze trachten uit boeken te halen.

Zijn filosofische gesprekken niet heel moeilijk?

Ja, dat zijn ze zeker. Maar ze zijn ook heel leuk en interessant! Naar mate je bedrevener raakt in deze gespreksvoering, zal je merken dat de moeilijkheid ervan juist de gesprekken zo aantrekkelijk maakt. Als je je misschien ook afvraagt of filosofisch denken té moeilijk kan zijn, dan is het antwoord ondubbelzinnig nee! Het is een manier van denken en niet een niveau van denken. Iedereen kan zijn verstand gebruiken, ook op filosofische wijze.

Ik kwam toch met een probleem? Word ik daar niet mee geholpen dan?

We zijn vaak zo oplossingsgericht, dat we onvoldoende stilstaan bij wat nu precies het probleem is. Daardoor lopen we gevaar schijnoplossingen te verzinnen. Het doel van deze gesprekken is je niet te helpen met het probleem, maar je te ondersteunen in het denken over dat probleem. Natuurlijk krijg je daardoor nieuwe invalshoeken en inzichten die je met je oorspronkelijke probleem verder kunnen helpen. Misschien verdwijnt het probleem wel door er anders over te denken. Of helpen de verkregen inzichten je probleem buiten de gesprekken op te lossen. We beschouwen dat als bijvangst. Het doel is namelijk het verkrijgen van een filosofische denkhouding.

Wat is het verschil met coaching?

Er zijn zoveel verschillende vormen van coaching dat deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is. Over het algemeen wil je met coaching werken aan een oplossing van je probleem, terwijl we ons hier een filosofische denkhouding tot doel stellen. Misschien mag je de filosofische gespreksvoering wel denk-coaching noemen, waarbij je ingebrachte probleem de materie is die we gebruiken.