Filosofische praktijk

De filosofische praktijk voor blijvende winst

De filosofische praktijk is in opkomst en is bij steeds meer mensen bekend. Bij de filosofische praktijk kunnen mensen aankloppen om hun levensvragen te onderzoeken, organisaties voor hun complexe vraagstukken of voor de ontwikkeling van leiderschap en teams.

Het zijn vraagstukken waar we ook bij coaches en psychologen terecht kunnen. De filosofische benadering is echter geheel anders, want ze is niet op zoek naar de oplossing van een probleem. De filosofische werkwijze is er juist op gericht dat de bezoeker zelf zijn of haar vraagstuk weet te onderzoeken.

Dat levert veel meer op dan een pasklaar antwoord. Het denken over de echt lastige kwesties worden aangescherpt. Dat doen we door ons eigen denken over dat probleem filosofisch te bevragen. Die manier maakt de bezoeker zich eigen. En dat is blijvende winst.

Wil je de meerwaarde van praktische filosofie zelf eens aan den lijve ervaren? Boek dan nu een gratis reflectiegesprek. Dan gaan we filosoferen. Je wordt er direct wijzer van.

Filosofische Praktijk Kom Denken op de Lange Nieuwstraat 70, Utrecht. Hartje centrum

Filosofische praktijk Kom Denken

Mijn filosofische praktijk heet Kom Denken, als uitnodiging. Bezoekers ervaren de filosofische werkwijze als bevrijdend. Dat komt omdat de kwestie met een open houding onderzoeken zonder hardnekkig naar een oplossing te zoeken. Er komt ruimte in het denken: van frustratie naar denkplezier.

En zo ontstaan nieuwe denkpaden met nieuwe inzichten. Juist door niet een oplossing te na te streven, weet een bezoeker uiteindelijk toch wat hij of zij te doen staat. De paradox van praktische filosofie.

Geen behandeling of plan, geen advies

Iedereen maakt wel eens mee dat je bij wezenlijke vragen of levensgebeurtenissen er niet meer goed uit komt. Je antwoorden blijven onbevredigend of je komt maar niet tot een besluit. Dat is niet zo gek, want voor dat soort vragen bestaan geen definitieve antwoorden maar is een beter begrip nodig van wie je bent, wat je voelt en hoe je denkt. Filosofie biedt de manier om met zulke vragen om te gaan.

Wijsheid

Ik ben altijd bezig om filosofie naar de praktijk te brengen. Onder andere bij het filosofische café Felix & Sofie in Amsterdam, met het online spreekuur bij Omroep Human en live bij de Bibliotheek Utrecht.

Ernst Meijer

Ik ben Ernst Meijer, filosoof en filosofisch practicus. Hartje centrum heb ik een filosofische praktijk. Daar ga ik in gesprek met particulieren en professionals. Voor een filosofische denkhouding waarmee je zelfstandig aan de slag kunt. Dat is blijvende winst.

Wat bezoekers zeggen

Filosofische coaching?

Is de filosofische werkwijze dan niet een vorm van coaching? Oftewel filosofische coaching? Onder coaching verstaan we in ruime zin een bepaalde manier van begeleiden of trainen om een bepaald doel te bereiken. Dan zou filosofische coaching inhouden dat we op filosofische wijze begeleiden en trainen en dat ik een filosofisch coach bent. Maar dat dekt niet de lading van wat in de filosofische praktijk gedaan wordt. De filosofische werkwijze kan wellicht wel als denktraining worden opgevat, waarbij al doende iemand zich de filosofische wijze van denken eigen maakt. Dus ja, in die zin kan dat wel gesteld worden. Ik als filosofisch coach houd me dan bezig met het denken van mijn cliënt.

En welk doel wordt dan nagestreefd? Bij coaching staat het doel van de cliënt centraal, de vraag of behoefte waarmee hij of zij de hulp van de coach inroept. In veel gevallen een kwestie in het leven waar een oplossing voor gezocht wordt. Het is juist filosofisch om geen oplossing na te streven maar om meer begrip over die kwestie te verkrijgen na te streven. Door te onderzoeken hoe over de kwestie gedacht wordt, waar het denken erover schuurt en vastloopt. Om vervolgens nieuwe denkrichtingen te ontdekken. Het doel is begrip en meer wijsheid, waarbij de kwestie het ‘vehikel’ is.

Paradoxaal genoeg werkt dat. Door juist niet oplossingsgericht te werken en alleen meer wijsheid na te streven, bereikt de cliënt meer. Meer kan betekenen: sneller het doel bereiken of nieuwe inzichten waarmee het doel bereikt kan worden. Maar dat hoeft niet. Door de filosofische benadering kan ook het doel veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Door goed denkwerk kan blijken dat er belangrijke misvattingen in het spel waren waardoor de client dacht dit of dat doel voor ogen te hebben. Is het niet een enorme winst als bij wezenlijke kwesties zoals werk, studie, vriendschappen en relaties voorkomen wordt dat een verkeerd doel nagestreefd wordt? Verkeerd in de zin van niet passend bij hoe de kwestie in elkaar steekt en wat voor persoon de client is.

De allergrootste winst is dat de cliënt zich de filosofische denkhouding eigen maakt. Doordat de clzelf ervaart hoe filosofische denken tot nieuwe denkpaden leidt waardoor de kwestie in een ander daglicht komt te staan.

Filosofisch practicus

Daarom gebruik ik niet de woorden filosofische coaching, maar noem ik het filosofische werkwijze of benadering. De werkwijze volgt die van de beroepsopleiding “Filosofisch Practicus” bij de ISVW. Een filosofische practicus, iemand die een filosofische praktijk voert, is die door goed te luisteren, goed te bevragen de client aanzet tot filosoferen over zijn of haar kwestie. In mijn blog “Filosofisch Practicus? wat is dat nu weer?” ga ik daar dieper op in. Daarom noem ik me geen filosofisch coach, maar filosofisch practicus.

De filosofische praktijk in de belangstelling

Dat de filosofische praktijk in opkomst is, valt onder andere op te maken uit de toenemende aandacht in de geschreven pers. Lees bijvoorbeeld over mijn collega Margit Vegter in Flow Magazine of over mijn Rotterdamse collega’s in het AD. In Utrecht werk ik nauw samen met Harm van der Gaag. In Trouw staat een interview waarin Harm uitlegt wat een filosofische praktijk inhoudt. Lees hier het artikel.

Zelf bouw ik aan de bekendheid door het geven van online filosofische spreekuren voor omroep Human en houd ik regelmatig een filosofisch inloopspreekuur bij de Bibliotheek Utrecht. Lees hier meer.