Particulieren

Doorbreek de cirkels van je denken

Soms loop je vast in lastige kwesties of levensvragen. Je denken gaat in cirkeltjes rond. Je komt er niet meer uit. Door met mij, filosoof en filosofisch practicus te gaan, doorbreek je de cirkels waarin je denken rondgaat.

Het resultaat is tweeledig. De kwestie wordt verhelderd en je kan daar zelfstandig meer verder. Het belangrijkste is echter dat je de filosofische manier van denken je eigen maakt. Je weet je denken onder de loep nemen en kritisch te bevragen. Daarmee kan je ook alle toekomstige kwesties het hoofd bieden. Dat is blijvende winst.

De bezoekers aan mijn praktijk zeggen vrijwel allemaal dat hun manier van denken veranderd is en dat dit meer rust en ruimte geeft om goed naar hun kwesties te kijken. Minder geworstel met lastige kwesties en meer denkplezier.

Mijn aanbod bestaat uit een serie filosofische gesprekken of losse sessies. De tarieven zijn naar draagkracht, zodat de gesprekken voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast bied ik ook regelmatig workshops en socratische gesprekken voor groepen. Voor filosofische gesprekken maak ik graag eerst met je kennis. Dan bespreken we je kwestie en of mijn aanbod bij je past. Kennismaking is gratis en vrijblijvend.

Serie Filosofische gesprekken

Ga het denkavontuur aan! Vijf filosofische gesprekken op het scherpst van de snede over de concrete kwesties die jou bezig houden.  Breek uit je denkkaders en kom tot een veel dieper begrip van wie je bent, waar je voor staat en wat je te doen staan. Aan het eind ben je in staat zelfstandig je vragen en kwesties filosofisch te onderzoeken. Alleen op een rustig moment, tijdens een wandeling of met een notitieboekje in de hand, maar ook tijdens goede gesprekken met vrienden, familie of collega’s waarin je veel meer diepgang weet te bereiken.

Inbegrepen:

  • Gratis kennismaking van 30 minuten
  • Vijf filosofische sessies van 50 minuten
  • Terugkomsessie van 50 minuten na een half jaar tot een jaar na afronding

Waarom een serie gesprekken?

  • Om je de filosofische houding eigen te maken zijn meerdere gesprekken nodig. Al doende, leert men tenslotte. Uit ervaring blijkt dat met 5 gesprekken goede resultaten worden bereikt.
  • Soms wordt in een gesprek een moeilijk punt bereikt, dat gebeurt dan meestal bij het tweede of derde gesprek. Je helpt jezelf door dat punt te komen door je commitment om meerdere gesprekken te voeren.
  • Mocht de werkwijze toch echt niet bij je passen, dan krijg je het resterende bedrag alsnog terug.
  • Het tegendeel gebeurt meestal. Niet zelden smaakt het na 5 gesprekken naar meer en groeit de behoefte naar meer verdieping. Dan zetten we de serie voort met losses sessies tegen het gereduceerde tarief. En meestal met meer denkplezier.

De tarieven zijn naar draagkracht.

Filosofische sessie

Het is ook mogelijk een lossie sessie te boeken. Een enkele filosofische sessie gaat concreet in op een kwestie die jou bezighoudt. In een filosofisch gesprek met mij diep je de kwestie uit en vind je nieuwe perspectieven. Je leert waar het jou echt om draait in de kwestie. Je doet inzichten op waar je mee verder kan.

Duur: 50 minuten

Ook voor een losse sessie is het mogelijk eerst gratis kennis te maken, maar dat hoeft niet. Je kan ook gelijk een filosofische sessie boeken met onderstaande knop.


Of toch een gelijk een serie gesprekken?

Het voordeel van een serie gesprekken is dat je dan werkt aan een blijvende verandering in je manier van denken. Je bereikt meer rust en ruimte om kwesties filosofisch onder de loep te nemen.

Ten opzichte van de tarieven voor een losse sessie zijn de sessies in de serie 10% goedkoper en is de terugkomsessie gratis. De tarieven zijn naar draagkracht.

Workshops en socratische gesprekken

Regelmatig verzorg ik workshops en socratische gesprekken waar we vraagstukken uit het dagelijkse leven onder de loep nemen.

Het socratische gesprek is ook van praktische waarde. Je doet luistervaardigheden en gesprekstechnieken die je degelijkse gesprekken verdiepen.

Naast inzicht dat je opdoet in het specifieke filosofische thema dat we behandelen. En natuurlijk veel plezier door gewoon mee te doen in een gezamenlijk denkonderzoek.

Locatie: online of in de praktijk

Kijk hier voor een paar vaste ingrediënten:

Ken uzelve! “Gnothi Seauton”

Levensvragen zijn filosofische vragen. Iedereen maakt wel eens mee dat je bij wezenlijke vragen of levensgebeurtenissen er niet meer goed uit komt. Je antwoorden blijven onbevredigend of je komt maar niet tot een besluit. Dat is niet zo gek, want voor dat soort vragen bestaan geen definitieve antwoorden maar is een beter begrip nodig van wie je bent, wat je voelt en hoe je denkt.

Filosofie biedt daarbij de helpende hand. Door met mij, een filosoof en ervaren denker in gesprek te gaan. Daarin neem je nauwgezet neem je eigen denken onder de loep, leg je veronderstellingen bloot en kom je tegenstrijdigheden op het spoor. Je ontdekt waar jouw waarden liggen en waar je voor staat.  Je doorbreekt oude denkpatronen en hervindt ruimte en helderheid in wat je te doen staat.

De filosofische benadering is geen coaching of therapie maar een methode die je wijzer maakt en je leert zelfstandig met de grote vragen van het leven om te gaan. Voor iedereen die weet dat er geen ‘quick-fixes’ bestaan of een garantie op geluk, maar autonoom en authentiek in het leven wil staan.

Het opschrift op het orakel van Delphi en de lijfspreuk van Socrates “Ken uzelve” is nog steeds even toepasselijk als 2500 jaar geleden.