Workshop Filosofie voor het dagelijks leven

Gratis op sfeervolle locatie

In deze workshop maak je kennis met het filosofische gesprek, een vorm waarin filosofie ten dienste staat van het dagelijks leven. In het bijzonder gaan de gesprekken over die vragen die we in ons dagelijks leven stellen, waar we veel belang aan hechten en waar nooit gemakkelijke en blijvende antwoorden op te geven zijn. Vragen zoals “Is er een grens aan vrijheid?”, “Waaruit bestaat echte vriendschap?”, “Wat is jezelf zijn op je werk?”, “Welke waarde schuilt er in verdriet?”

Ervaar zelf wat filosofische gesprekken kunnen betekenen voor het dagelijkse leven in een kleine sfeervolle setting in de Filosofische Praktijk op de Lange Nieuwstraat 70 in Utrecht.

Wanneer:

Donderdagavond 29 juni van 19:30 tot 21:00

Wat krijg je in deze workshop:

  • Filosofische en historische achtergronden van deze manier van filosofie bedrijven die natuurlijk helemaal terug te voeren is op Socrates, maar ook schatplichtig is aan Hegel en het pragmatisme van Peirce.
  • Wat filosofische vragen zijn en hoe die vragen verstopt zitten in meer alledaagse kwesties.
  • Praktische tips op over het gereedschap van de filosofie: schoon luisteren, goede vragen stellen en kritisch denken. Het zijn vaardigheden die in je dagelijks leven meteen van pas komen.
  • Een filosofisch gesprek waarin je de waarde aan den lijve kan ondervinden.