Dialoog versus discussie

Wat is het verschil tussen discussie, debat en dialoog? Wanneer is er sprake van redetwisten? Of is er in alle gevallen sprake van redetwisten? Redetwisten is tenslotte een tweestrijd met woorden. Kortom, hoe zit dat nou? Voor velen is een discussie tegenwoordig een strijd met van tevoren ingenomen standpunten waar ieder erop uit is te … Read More

Gezond verstand

Gebruik je gezond verstand! Het is een veelgebruikte dooddoener. Het gezonde verstand als maatstaf is momenteel gangbaar bij populisten. Ze gebruiken het zelfs als wapen tegen de vermeende wereldvreemde politieke opvattingen van een elite die bijvoorbeeld wat wil doen aan klimaatverandering. Tja, als dooddoener volstaat het wel: om te denken, dus ook voor filosofie is … Read More

Etymologisch woordenboekspel

Begripsonderzoek is een waardevolle vorm van filosofisch denken. Het behoort tot het standaardrepertoire van de filosofisch practicus. Het is ook lastig en als het lastig is, zijn we gewend te gaan zoeken, te googelen. Maar daarmee gaan we het denken juist uit de weg. Hoe brengen we het denken dan op gang met wat hulp … Read More