Mark, 54

Ik heb de serie gesprekken erg plezierig en als onderzoekend ervaren. Het is bijzonder leuk om begeleid te worden bij het zoeken naar antwoorden bij vragen die me al lange tijd bezighouden. De relatie tussen mijzelf en de omgeving vormt daarbij de kern. Ik heb meer inzicht gekregen in wat mij nu beweegt, zoals het duiden van mezelf in contact met anderen; het zoeken naar wat ‘mezelf’ is in relatie met anderen en de rol van waardering daarbij. Het ontdekken is niet ten einde nu onze serie gesprekken is afgelopen, maar zal altijd doorgaan. Dat is ook het mooie van het leven.