Over mij

Ernst Meijer

Praktisch Filosoof

Ik heb een achtergrond in filosofie en natuurkunde met een loopbaan in advieswerk en leiding geven. Daarin heb ik ervaren dat de tijd nemen voor analytisch en kritisch denken tot betere resultaten leidt dan direct te grijpen naar een plan van aanpak. Dat werkt overigens alleen als je het eigen weten opschort, oprecht luistert naar de ander en door vraagt.  

Tijdens mijn studie filosofie aan de Universiteit Utrecht viel het mij op dat de academische filosofie wel heel specialistisch is geworden. En daarmee steeds meer los is komen te staan van onze dagelijkse praktijk. Het was juist mijn vurige wens om filosofie in de praktijk te brengen! Om de slag naar de praktijk te maken heb ik de beroepsopleiding “Filosofisch Practicus” bij de ISVW gevolgd.

Met mijn filosofische praktijk wil ik de filosofie terugbrengen naar haar oorsprong zoals die in het oude Griekenland werd beoefend. Praktisch en geheel in dienst van ons leven. Voor mensen met echte vragen en problemen. In mijn optiek zijn de grote maatschappelijke problemen en veel persoonlijke kwesties te herleiden tot de huidige tijdsgeest. Een tijdsgeest die zich kenmerkt door het nastreven van efficiëntie en zo snel mogelijk oplossingen zien te vinden. Terwijl we juist veel meer gebaat zijn bij een filosofische denkhouding met ruimte voor reflectie en pas op de plaats. Dat is mijn stellige overtuiging.

Filosofische Praktijk Kom Denken
St Jacobsstraat 123
3511 11 BP Utrecht

KvK 71722718
BTW NL002010506B93
NL18 TRIO 0379 6216 30